Omgevingsvergunning

De vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt zo verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nog maar één aanvraag en één procedure. De omgevingsvergunning vervangt onder andere de bouwvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en kapvergunning.

Maak gebruik van het Omgevingsloket bij online een vergunning aanvragen.

Vanaf 1 maart 2020 werken we met het omgevingsgesprek. Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, wil de gemeente graag dat u de plannen overlegt met ondernemers en bewoners uit de buurt. Dit noemen we het omgevingsgesprek. Meer informatie hierover vindt u op de bijbehorende pagina.

Voordat u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, kunt u een vooroverleg aanvragen. We toetsen het project aan het bestemmingsplan en leggen het eventueel voor aan de welstandscommissie. Ook winnen we advies in over onder andere parkeren en riolering, zodat we dit bij de verdere uitwerking van het plan kunnen meenemen.

U kunt via het omgevingsloket een vooroverleg indienen. U kiest dan voor de optie ‘Aanvraag/melding’, vervolgens kiest u bij de laatste stap voor ‘Vooroverleg’.

Bij het vooroverleg voegt u de volgende informatie toe:

 • kadastrale situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing, schaal 1:500 of 1:1000
 • tekeningen, bestaand en nieuw, met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties, schaal 1:100
 • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vooroverleg worden kosten in rekening gebracht. De kosten van een vooroverleg bedragen € 183,60. Deze kosten zijn vastgesteld conform de legesverordening 2021 van de gemeente Goirle.

Wilt u een dakkapel plaatsen, een serre aanbouwen, een boom kappen of iets slopen? Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Is het voor u onmogelijk om de aanvraag online in te dienen? Dan kunt u via het Omgevingsloket zelf uw papieren formulier samenstellen.

Heeft u een boom in de tuin staan en u wilt deze kappen, dan moet u misschien een vergunning aanvragen bij de gemeente. Controleer eerst via de beslisboom kappen of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. In deze beslisboom ziet u een verwijzing naar de Groene Kaart. Hierop staan de beschermde gebieden en bomen vermeld.

Legeskosten
Aantal Prijs
één boom €   106,10
elke extra boom                  €   53,05
maximum € 1.061,00

U moet leges betalen voor het behandelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. De tarieven voor de verschillende deelactiviteiten kunt u vinden in de Legestarieventabel 2021.

Standaard krijgt u binnen acht weken te horen of uw vergunning wordt toegewezen. Hebben wij nog extra stukken van u nodig, dan wordt de termijn van acht weken verlengd.

Bij complexe aanvragen geldt een uitgebreide procedure. Dit komt bij particulieren bijna nooit voor.

Voor iedere verandering aan een monument, bijvoorbeeld verbouw, verbetering of onderhoud, hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Bij de aanvraag voegt u twee pdf-documenten toe met daarin de bestaande en de nieuwe situatie met:

 • situatietekening van de terreininrichting: het betreffende object en de omliggende bebouwing
 • tekeningen met plattegronden inclusief beoogd gebruik, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, bestemmingen, materialen, kleuren en relevante installaties
 • foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing
 • bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur
 • bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
  • gebrekenplan, bijvoorbeeld rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's
  • restauratieplan, bijvoorbeeld werk- of bestekomschrijving en tekeningen

Voor de omgevingsvergunning bij wijziging van een monument betaalt u een vast bedrag aan leges. Daarnaast betaalt u voor de omgevingsvergunning voor de "bouwactiviteit" ook de legeskosten. Voor de kosten verwijzen wij u naar de Legestarieventabel 2021.

Een Bibob onderzoek kan onderdeel uitmaken van de aanvraagprocedure. Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Door deze wet kunnen we voorkomen dat we ongewild criminele activiteiten mogelijk maken.

Melding start: minimaal twee dagen voor aanvang van de bouw- en sloopwerkzaamheden meldt u dat online.

Gereedmelding: als de werkzaamheden klaar zijn, meldt u dit online.

Landelijk is voor het breken van puin met een mobiele breker het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van toepassing. Wilt u een mobiele breker plaatsen en gebruiken dan is het goed om u ervan te verzekeren dat de breker voldoet aan het Besluit mobiele brekers. De inzet van de breker moet minimaal 15 dagen voordat deze in gebruik wordt genomen, gemeld worden met het meldingsformulier mobiel breken.