Nieuws van de gemeente

Op deze pagina ziet u het meest recente nieuws binnen de gemeente Goirle.

Werkzaamheden Boschkens-West

Maandag 18 maart starten we met de inrichting van de openbare ruimte in het laatste gedeelte van de Boschring en de Zandhagedis. Aannemer A&M Infra...

Tentoonstelling amateurkunst

Ook dit jaar organiseert de commissie Kunst en Cultuur weer een tentoonstelling voor amateurkunstenaars die woonachtig zijn in Goirle of Riel. ...

GFT, wat doe jij ermee?

In 2019 delen de gemeenten van de regio ‘Hart van Brabant’ tips hoe u makkelijker uw GFT kan scheiden en afval kan voorkomen. Nog teveel etensresten,...

Aangepaste planning werk Baronielaan

Op maandag 11 maart wilde de gemeente Goirle aan de slag gaan met de laatste fase van de herinrichting van de Baronielaan, tot aan de aansluiting op...

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u als u 18 jaar of ouder bent stemmen voor Provinciale Staten van Noord-Brabant én het algemeen bestuur van Waterschap...

Aanslagbiljet in de brievenbus

De aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen zijn bezorgd in Goirle en Riel. Hieronder leest u wat u moet doen als u vragen heeft of bezwaar wilt...

Hoge Wal vanaf 1 maart afgesloten

Vanaf 1 maart is de Hoge Wal tussen de Walhoeve en de Lage Wal tijdens de ochtend- en avondspits afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Hoge Wal...

Participatieraad zoekt versterking

Bent u sociaal betrokken en wilt u zich inzetten voor de Goirlese en Rielse samenleving? De Participatieraad Goirle zoekt een nieuw lid voor de...

Schulden voorkomen met 'Actie op Geldzaken'

Met de pilot Actie op Geldzaken bundelen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk samen met Leystromen de krachten om mensen met (beginnende)...

Stembureauleden gezocht!

Op 20 maart worden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen gehouden. Op 23 mei 2019 voor het Europese Parlement. Wij zijn voor...