Tijdelijke griffier Ricus Tiekstra

Vanaf 1 maart vervult Ricus Tiekstra tijdelijke de functie van griffier van de gemeente Goirle. Op dinsdag 22 februari 2022 legt hij ten overstaan van de raad een verklaring en de ambtseed af. Hij vervult deze functie vier maanden, tot het moment dat een nieuwe raadsgriffier is aangesteld.

Tiekstra begeleidt de komende periode:

  • De oude en nieuwe raad voor, tijdens en na de verkiezingen. Hij ondersteunt hierbij de nieuwe raadsleden met raad en daad. 
  • Het proces rondom de coalitievorming of ondersteunt hierbij.
  • Het proces om te komen tot een nieuwe raadsgriffier, passend bij de rol en werkwijze zoals de raad, college en organisatie nu werken.

Reactie werkgeverscommissie

Sjaak Sperber, voorzitter werkgeverscommissie: “Wij denken in Ricus Tiekstra een griffier te hebben gevonden die met al zijn ervaring en deskundigheid in staat is om naast de dagelijkse gang van zaken de raad ook te begeleiden rondom alles wat met de verkiezingen te maken heeft. Wij wensen Ricus hierbij veel succes.”