Toch sloop van accu- en pompgebouw Zuidrand

Het accu- en pompgebouw in de toekomstige woonwijk Van Besouw in de Zuidrand wordt toch gesloopt. Het gebouw is in slechte staat. Het is niet mogelijk om hier goede kwaliteit woningen van te maken. Woningen moeten namelijk een bepaalde levensduur hebben en voldoen aan landelijke regelgeving. Het gebouw mag gesloopt worden. De ontwikkelaar moet het wel in dezelfde oorspronkelijke stijl terugbouwen. Zo blijft het cultuurhistorische aanzicht behouden.

Aan de woonfunctie verandert niks. Het is nog steeds de bedoeling dat er maximaal vier appartementen komen, in de afgesproken prijscategorie.

Cultuurhistorische waarden

Het college vindt het belangrijk dat de cultuurhistorische waarden in de Zuidrand behouden blijven. Eerder besloot het college daarom dat het accu- en pompgebouw moest blijven. Toen was al bekend dat het in matige staat is. Het leek wel geschikt om er woningen van te maken. Na grondige inspectie bleek dat dit niet mogelijk is. Er zitten veel scheuren in het gebouw. Dit komt door thermische spanningen, trillingen en roest. De fundering/kelder wordt niet gesloopt.

Andere cultuurhistorische bouwwerken in het gebeid blijven in oorspronkelijke staat behouden. Het gaat om de schoorsteen, de gevels en het hoekgebouw van het voormalige kantoor aan de Kerkstraat, de Fabrieksstraat en de portiersloge.