Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Op 25 februari ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. In dit artikel leest u wat u kunt verwachten.

Wat staat er op het aanslagbiljet?

Op het aanslagbiljet vindt u:

  • de WOZ-beschikking (WOZ)
  • de onroerende-zaakbelastingen (OZB)
  • de afvalstoffenheffing
  • de rioolheffing

Niet eens met de aanslag(en)?

Bent u het niet eens met de belastingaanslag(en)? Neem dan contact met ons op via belastingen@goirle.nl of bel naar T (013) 5310 610. Samen bespreken we een oplossing. Als een hertaxatie of een bezwaar de oplossing is, dan leggen we u uit wat u moet doen. In een video leggen we u uit hoe het werkt.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op www.goirle.nl/belastingen. Heeft u een vraag? Mail naar belastingen@goirle.nl of bel naar T (013) 5310 610.