Afscheid wethouders

Marijo Immink, Tess van de Wiel en Johan Swaans namen op donderdag 30 juni afscheid als wethouder. Burgemeester Mark van Stappershoef bedankte hen tijdens een speciale raadsvergadering voor hun inzet en betrokkenheid.

Marijo Immink was wethouder namens Pro Actief Goirle sinds 2014. Daarvoor zat zij vier jaar in de gemeenteraad.

Johan Swaans was vier jaar wethouder namens de VVD. Daarvoor was hij acht jaar raadslid.

Tess van de Wiel volgde in maart 2021 Piet Poos op als wethouder namens het CDA. Zij werd bij de verkiezingen in maart opnieuw gekozen als raadslid.

De oud-wethouders blikten alle drie terug op hun (korte of langere) periode als wethouder. Ze spraken over de leuke én complexe kanten van hun vak. Ze bedankten de inwoners, gemeenteraad, gemeentelijke organisatie en anderen met wie zij hebben samengewerkt voor het vertrouwen.