Begroting 2023: Goirle versterkt de basis

  • Voorbereiden op de toekomst

  • Portemonnee inwoners ontzien

Het college stuurde vorige week de begroting naar de raad. Door extra miljoenen van de Rijksoverheid, staat Goirle er de komende paar jaar financieel beter voor dan eerder verwacht. Daarmee kunnen we een aanzet geven voor het versterken van de basis in de dorpen. Vanuit die positie gaan we werken aan ambities voor de toekomst. De lasten voor inwoners wil het college zo laag mogelijk houden. Teruglopende inkomsten vanaf 2026 en nationale en internationale crises zorgen voor onzekerheden. Daarom moet de gemeente zich ook voorbereiden op financieel mindere tijden. Zodat we ook in de toekomst opgaven en ambities kunnen realiseren om onze dorpen sterk en in balans te houden.

Besluitvorming

Het college legt de begroting voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt er een besluit over. De gemeenteraad bespreekt de begroting op:

  • beeldvormende vergadering: 11 oktober 2022
  • oordeelsvormende vergadering: 18 oktober 2022
  • besluitvormende vergadering: 8 november 2022

U kunt de vergaderingen bijwonen of volgen via raad.goirle.nl of op tv bij de Lokale Omroep Goirle. Tijdens de vergadering op 18 oktober kunnen inwoners inspreken. De begroting en bijlagen staan op raad.goirle.nl.