Bels Lijntje klaar voor toekomst

Toekomstvisie voor fietstraject tussen Turnhout en Tilburg ligt op tafel

Het Bels Lijntje: ooit een spoorlijn, vandaag de dag een populair fietstraject tussen Tilburg en Turnhout. Diverse partners uit Nederland en België werkten samen de identiteit en een toekomstvisie voor het Bels Lijntje uit. De stuurgroep Bels Lijntje stemde vandaag in met het uitwerken van een uitvoeringsprogramma gebaseerd op deze identiteit en visielijnen. Het uitvoeringsprogramma krijgt vorm aan de hand van verschillende projecten die de partners gezamenlijk opstarten.

Een unieke identiteit voor het Bels Lijntje
De identiteit van het Bels Lijntje baseert zich op drie belangrijke kwaliteiten of karakteristieken:
‐ grensoverschrijdende verbinding (grensoverschrijdend en verbindend)
‐ cultuurhistorische spoorgeschiedenis (mystiek van het spoorverleden, tastbaar en niet tastbaar)
‐ rust en ruimte (doorkruisen van verschillende landschappen en natuurgebieden)

Een driesporige toekomstvisie voor het Bels Lijntje
Nu de verschillende colleges de toekomstvisie vaststelden, wordt er werk van gemaakt om deze te vertalen naar een haalbaar uitvoeringsprogramma. Dit baseert zich op de drie hoofdlijnen van de visie:

  1. Het stroomlijnen van het Bels Lijntje: zorgen voor een duidelijke zichtbaarheid van de identiteit langs het hele lijntje onder andere met uniforme identiteitspaaltjes, bewegwijzering en meubilair: uniforme, onderscheidende communicatie.
  2. Het verbinden van het Bels Lijntje: op 10 strategische knooppunten op het lijntje geven we een invulling volgens de ‘rol’ van dat knooppunt. Zoals bijvoorbeeld een doorverwijzing naar het achterland, een rustpunt, toevoeging van cultuurhistorische (belevings)elementen. Dit zorgt ervoor dat de fietser ondergedompeld wordt in het Bels Lijntje én de omgeving.
  3. Het versterken van het Bels Lijntje waar we aan de slag gaan om de (on)zichtbare elementen van het spoorverleden terug zichtbaar te maken.

Eén van de strategische knoopunten ligt in Riel, bij De Brakel. De afslag richting het centrum van Riel. Vanuit dit punt gaan we doorverwijzen naar het dorpscentrum met al haar voorzieningen en naar de mooie natuurgebieden.

Wethouder cultuur Johan Swaans: "Een mooie ontwikkeling is hier gaande. Het Bels Lijntje wordt omgetoverd van een fietspad in een ware belevenis. Een belevenis waarin het verleden gekoesterd wordt. Ik ben erg trots op wat we met elkaar tot nu toe bereikt hebben. En het mooiste moet nog komen, de uitvoering. Eenheid in het Bels Lijntje met aandacht voor de omgeving."

Unieke samenwerking blijft
De unieke samenwerking tussen de verschillende gemeenten langs het fietstraject (Turnhout, Ravels, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Goirle en Tilburg) en Toerisme Provincie Antwerpen, regioteam Kempen, Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete resulteerde in het vaststellen en het goedkeuren van de identiteit en de visie van het Bels Lijntje. Hierbij kregen we de hulp en inzichten van lokale partners zoals inwoners, heemkundige kringen, natuurorganisaties. Deze samenwerking zetten de verschillende partijen in de toekomst voort om vorm en inhoud te geven aan het uitvoeringsprogramma. Betrokkenheid van de lokale partners blijft daarbij belangrijk. In het uitvoeringsprogramma gaat ook hier aandacht naartoe. Toerisme Provincie Antwerpen, regioteam Kempen, blijft in 2019 in de samenwerking de rol van projectcoördinatie op zich nemen. De opgezette grensoverschrijdende samenwerking loopt dus als een trein.