BIZ-meting centrum Goirle

Jules van iperen

Ondernemers in het centrumgebied van Goirle (Centrum Goirle, Tilburgseweg en De Hovel) kunnen tussen 17 en 30 november stemmen of zij voor of tegen de voortzetting van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Centrum Goirle zijn. Ondernemers ontvingen hiervoor onlangs hun stembiljetten.

Sinds januari 2012 heeft het centrum van Goirle een bedrijven investeringszone (BI-zone). Dit alles wordt sinds 2012 betaald door alle gebruikers van een bedrijfspand in het centrumgebied. Door het betalen van een belasting door ondernemers uit het centrumgebied, komt er via de gemeente geld in een ondernemersfonds. Om de vier jaar moet, via een stemming een nieuwe verordening worden vastgesteld om de BIZ en voort te kunnen zetten. Deze nu lopende verordening eindigt op 31 december 2022.

Wat doet een BIZ?

Vanuit de BIZ is de Stichting Centrum Goirle actief met het organiseren van activiteiten. Sinds de invoering heeft de stichting, verschillende projecten en activiteiten uitgevoerd en/of ondersteund. Hierbij moet u denken aan: feestverlichting, evenementen, spaaracties voor de consument, werkzaamheden voor een heel schoon en veilig centrum en invulling van leegstaande panden in het centrum.

Meer informatie

Meer informatie over BIZ vindt u hier.  Wilt u meer weten over ondernemerschap in gemeente Goirle? Kijk dan hier