Bomen kappen doen we niet zomaar

We vinden bomen in onze dorpen belangrijk. We koesteren onze groene omgeving. Bomen zijn bijzonder omdat ze bijdragen aan een prettige leefomgeving. Ze zorgen voor een beter, groener milieu. Zo draagt een boom bij aan biodiversiteit en zorgt voor schone lucht. In de zomer zorgen bomen voor verkoeling en in de natte seizoenen houden ze water vast. Bomen zijn van onschatbare waarde voor mens en natuur. En toch kappen we bomen. Maar dat doen we niet zomaar. Dit doen we altijd en juíst voor sterkere en gezondere bomen en voor de natuur en/of de veiligheid van onze inwoners.

Hoe gaan we te werk?

We zijn als gemeente eigenaar van een groot aantal bomen. Deze staan in parken, langs straten maar ook zijn we eigenaar van een aantal bosgebieden. We controleren de bomen regelmatig. Ongezonde bomen kunnen namelijk gevaarlijk zijn. Een goed opgeleide boomdeskundige (die niet bij de gemeente werkt) voert de controle uit. De deskundige bekijkt onder andere of er veel dode takken in de bomen zitten en of de bomen gezond zijn. Soms blijkt uit zo’n controle dat een boom niet meer veilig is. Als we geen maatregelen kunnen nemen om de boom weer veilig te maken, dan moeten we de boom laten kappen. Dit laten we altijd doen door een erkend bedrijf.  

Bomenkap openbare ruimte

Daarom vroegen we in juni een omgevingsvergunning aan voor de kap van 71 bomen, op verschillende plekken in de gemeente. De bomen zijn ziek, hebben veel dode takken of zijn niet meer levensvatbaar. Om ervoor te zorgen dat onze gemeente een veilige plek blijft voor onze inwoners verwijderen we deze bomen dit jaar nog. We planten hier nieuwe bomen voor terug. De vergunning is inmiddels verleend. 

Boschkens-Oost en -West

Bij bosgebieden in de gemeente zoals bij Boschkens-Oost en -West dunnen we de bossen ongeveer eens in de 10 jaar uit. Hierbij halen we bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven en het bos zo meer weerbaar te maken. Deze kap is nodig voor verantwoord bosbeheer en doen we weloverwogen. Enerzijds om ervoor te zorgen dat onze bossen een veilige plek zijn en blijven voor wandelaars en omwonenden. En anderzijds houden we hiermee het bos toekomstbestendig. Na een paar jaar worden de bomen in het bos breder en sterker. Ook kan lagere beplanting zich beter ontwikkelen, omdat er meer licht in het bos is. Hier profiteren dieren, vogels en insecten van. Bij een dunning mogen de bomen zonder vergunning worden gekapt.

Wethouder Peter van Dijk:

“Over de dunning van de bossen in Boschkens-Oost en -West informeerden we de direct omwonenden. Zij konden tijdens een ‘boscafé’ mee met een boomdeskundige die hen voorzag van informatie en uitleg gaf over de noodzakelijkheid van dit onderhoud. Achteraf was het misschien beter geweest om niet alleen de direct omwonenden te informeren, maar dit ook breder te communiceren in de gemeente. Dit is een les voor ons.” 

Goed voor bomen en biodiversiteit

We kappen vooral exoten (bomen die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen). Na de kap ziet het bos er misschien wat gehavend uit. De bomen maken direct gebruik van de ruimte die er is en vormen nieuwe takken. Na vijf jaar is het kronendak weer helemaal dichtgegroeid. Het bos bestaat uit sterkere bomen met struiken daaronder. Ook laten we boomstammen en takken liggen. Dit is goed voor de biodiversiteit. Insecten, kleine zoogdieren en vogels profiteren hiervan.