Coalitievorming Goirle afgerond

De onderhandelingen over de vorming van een coalitie zijn afgerond. De fracties van Lijst Riel Goirle, Pro Actief Goirle, VVD Goirle en D66 Goirle zijn gekomen tot het bestuursakkoord ‘Goirle: Sterk en in balans’. De beoogd wethouders zijn Liselotte Franssen (Lijst Riel Goirle), Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Peter van Dijk (VVD Goirle) en Janneke van den Hout (D66 Goirle).

In het bestuursakkoord staan zes thema’s:

  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Wonen, mobiliteit en leefbaarheid
  • Sociaal domein
  • Klimaat, milieu en energie
  • Financiën
  • Strategische heroriëntatie

Per thema beschrijven de partijen de ambities en uitdagingen voor de komende vier jaar en daarna. Het nieuwe college krijgt opdracht om de plannen te vertalen naar concrete doelen, maatschappelijke effecten en meetbare resultaten.

Het bestuursakkoord ‘Goirle: Sterk en in balans’ wordt op dinsdag 28 juni 2022 tijdens de openbare raadsvergadering aangeboden aan de gemeenteraad. Die avond worden ook de beoogd wethouders geïnstalleerd. U vindt de agenda, het bestuursakkoord en andere stukken op raad.goirle.nl.