De verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen komen eraan!

Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen. U stemt dan voor nieuwe leden in de Provinciale Staten van Noord-Brabant en nieuwe leden van het algemeen bestuur van Waterschap de Dommel of Waterschap Brabantse Delta (afhankelijk van waar u woont). Door te stemmen heeft u invloed op keuzes over uw woon- en leefomgeving. U stemt toch ook? Iedere stem telt.

Hoe werkt het?

Bent u 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezing? Dan ontvangt u uiterlijk 1 maart twee stempassen per post. Een stempas is voor de Provinciale verkiezing en een stempas is voor de Waterschapsverkiezing. Later ontvangt twee kieslijsten. Hierop staan alle partijen waarop u kunt stemmen.

Meer informatie

Op www.goirle.nl/verkiezingen vindt u meer informatie over de verkiezingen. Bijvoorbeeld een overzicht van de stembureaus. Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden? Neem dan contact op met de gemeente via (013) 5310 610.