Extra uren BOA-toezicht

Sinds 1 januari hebben de Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente Goirle extra uren om de handhaving in de gemeente te versterken. De BOA’s houden toezicht in de openbare ruimte en houden zich onder andere bezig met controle van de blauwe zone, parkeeroverlast, afvaldumpingen en jeugdoverlast. Als u overlast ervaart kunt u dat melden via FIXI.

Elke twee jaar wordt er onderzoek gedaan naar het gevoel van veiligheid van de inwoners van de gemeente Goirle. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in de veiligheidsmonitor. De inwoners gaven in het laatste onderzoek van 2021 aan dat ze de BOA’s maar weinig zien. Daarom hebben vanaf 1 januari de BOA’s van de gemeente Goirle extra uren om de handhaving in de gemeente te versterken.

15 extra uren

De BOA’s worden ingehuurd en de gemeente Goirle huurt wekelijks 36 BOA-uren. In 2022 heeft de minister van Justitie en Veiligheid laten weten jaarlijks € 32.000,- uit te keren aan de gemeente Goirle. Dit bedrag wordt in 2023 gebruikt om het aantal BOA-uren uit te breiden met 15 uur. Voor de jaren 2024 en verder wordt bekeken hoe deze extra uitkering besteed gaat worden.