Gemeente onderzoekt verlenging noodopvang vluchtelingen

De gemeente Goirle biedt tot 1 mei 2023 noodopvang aan ongeveer zeventig vluchtelingen in het vroegere missiehuis aan de Tilburgseweg. Van verschillende kanten kreeg de gemeente de vraag of de noodopvang verlengd kan worden. Er is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken en Goirle helpt nu mee aan veilige en menselijke opvang. De vraag is of we hier als dorp mee willen en kunnen doorgaan. Om deze vraag te beantwoorden, doen we de komende twee weken onderzoek. De gemeente heeft dus nog geen standpunt ingenomen voor of tegen verlenging.

Noodopvang

In oktober besloot het college van burgemeester en wethouders om tot 1 mei 2023 noodopvang te bieden in Goirle. Met extra opvangplekken hielpen we mee om een einde te maken aan de schrijnende situatie voor vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwachtte dat de situatie in april onder controle zou zijn. Het was dus logisch dat de noodopvang zou sluiten. En de einddatum gaf duidelijkheid aan buurtbewoners, bewoners van de noodopvang en alle betrokken partijen.

Verlengen

De afgelopen weken vroegen meerdere inwoners de gemeente om de noodopvang langer open te houden. Zij vinden dat de opvang goed en veilig verloopt. Er zijn geen meldingen van overlast. Daarom vinden deze inwoners dat we als dorp moeten doen wat we kunnen om deze groep te blijven helpen. Ook de staatssecretaris vraagt aan alle gemeenten om de noodopvang langer open te houden. Er is nog steeds een groot tekort aan opvangplekken. De gemeenteraad besprak dit onderwerp op 7 februari. De afspraak is om te onderzoeken of verlenging wenselijk en mogelijk is. Dat onderzoek start nu en duurt ongeveer twee weken.

Proces

De gemeente Goirle heeft geen invloed op het landelijke asielbeleid. We helpen nu mee aan veilige en menselijke opvang voor vluchtelingen die in Nederland zijn. De vraag is of we hier als dorp mee door willen en kunnen gaan. Daarom gaan we in gesprek met buurtbewoners, de pandeigenaar, het COA en het Rode Kruis. Buurtbewoners krijgen een uitnodiging voor een online vragenlijst en een bewonersavond. Tegelijkertijd voeren we gesprekken met de andere partijen. We brengen alle informatie bij elkaar om een afweging te kunnen maken. De gemeente heeft dus nog geen standpunt ingenomen voor of tegen verlenging. De gemeenteraad bespreekt het onderwerp op dinsdag 7 maart.

Meer informatie

Op www.goirle.nl/noodopvang vindt u antwoorden op veel voorkomende vragen over de noodopvang en dit onderzoek.