Gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven

Wist u dat u de gemeente kunt machtigen om de gemeentelijke belastingen automatisch af te schrijven? Handig, dan hoeft u er zelf niet aan te denken om het geld over te maken. We schrijven de gemeentelijke belastingen in maximaal 10 keer af. Regel het online via www.goirle.nl/betalen.

U kunt uw machtiging altijd weer intrekken. Hoeveel belasting u moet betalen, staat op het aanslagbiljet. Deze krijgt u uiterlijk 26 februari 2023. Let op: als u ons vóór 3 februari machtigt, schrijven we de aanslag gemeentelijke belastingen dit jaar al automatisch af.