Goirle gaat strijd aan tegen afvaldumping

Dankzij onderzoek door de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) heeft de gemeente de dader van een afvaldumping achterhaald. Deze persoon kreeg een boete van 380 euro en administratiekosten omdat hij in het buitengebied van Goirle een grote hoeveelheid vuilniszakken heeft gedumpt. Ook de opruimkosten worden in rekening gebracht.

Burgemeester Mark van Stappershoef: ”Wij accepteren het niet dat onze prachtige gemeente vervuild wordt door dit soort dumpingen. Het is ronduit asociaal. We doen er dan ook alles aan om de daders te achterhalen."

Elke dumping wordt onderzocht
Als gemeente treden we streng op tegen afvaldumpingen. Elke dumping wordt door onze BOA onderzocht om de dader te achterhalen. Als dat lukt, dan kan deze uitzien naar een boete. Maar ook de opruimkosten worden verhaald. 

Afval dumpen kost geld
Dumpingen kosten de gemeenschap veel geld. Regelmatig treffen we in onze gemeente dit soort illegale dumpingen aan. Dit loopt uiteen van een enkele vuilniszak tot bergen bouwafval. Het dumpen van allerlei soorten afval ontsiert de natuur, is slecht voor het milieu en bedreigt soms zelfs de volksgezondheid.

Wat kunnen inwoners doen
Inwoners kunnen helpen door melding te maken van dumpingen bij ons online meldpunt of via meld misdaad anoniem (0800-7000).