Herinrichting beek Oude Leij in Riel stap dichterbij

Wethouder Liselotte Franssen heft het glas om te proosten

v.l.n.r.: initiatiefnemer Ronald Leenders, directeur Leenders Projectontwikkeling B.V, wethouder Liselotte Franssen en Cecile Franssen, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is de ecologische inrichting van de Oude Leij in Riel een stap dichterbij.

Ecologische verbindingszone langs Oude Leij

De beek de Oude Leij wordt anders ingericht tussen de Rillaersebaan en de Rielsedijk in Riel. Deze beek ligt in het nieuwe landgoed Leijvennen. Het wordt een ecologische verbindingszone tussen het Natura 2000-gebied Regte Heide - Riels Laag en het veel noordelijker gelegen natuurgebied de Kaaistoep. Ook worden over een lengte van 700 meter natuurvriendelijke oevers aangelegd en is er straks meer ruimte om water langs de oevers vast te houden. Met name verschillende soorten amfibieƫn zoals de vinpootsalamander en de heikikker hebben voordeel bij de verbinding.

Planten en dieren hebben baat bij goede verbindingen

Ecologische verbindingszones zijn belangrijk voor de uitwisseling van planten en dieren. Dieren verplaatsen zich makkelijker en veiliger van het ene natuurgebied naar het andere. Hiermee maken we de diversiteit van planten en dieren in de omgeving groter. Natuurgebieden worden gezonder en sterker en daarmee ook de planten en dieren die daar voorkomen. In de gemeente Goirle streven we naar herstel van de biodiversiteit en naar goed functionerende ecosystemen met een gezonde bodem en goed watersysteem. Met de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Oude Leij komen we een stukje dichterbij om deze doelen te halen.