Inwonerpanel: Kent u de onafhankelijke cliëntondersteuners al?

Deze week ontvangen de deelnemers aan ons inwonerpanel een nieuwe vragenlijst. De vragen gaan over onafhankelijke cliëntondersteuning. We willen graag weten of inwoners de onafhankelijke cliëntondersteuners kennen en weten waar ze bij kunnen helpen. We horen dit ook graag van u! Nog geen lid van het inwonerpanel? Ook dan kunt u de vragenlijst invullen.

Over onafhankelijke clientondersteuning

In de gemeente Goirle werken enkele onafhankelijke cliëntondersteuners. Ze zijn er voor alle inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van hulp en ondersteuning. Ook mensen die al hulp en ondersteuning krijgen, of die mantelzorg geven, kunnen gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

De onafhankelijke cliëntondersteuner kan onder andere:

  • Een luisterend oor bieden
  • Zorgen voor overzicht in uw situatie door naar u te luisteren en samen met u alles op een rijtje te zetten
  • Meegaan naar gesprekken met de gemeente, zorgaanbieder of zorgverzekeraar
  • Helpen bij het stellen van vragen en zoeken naar oplossingen
  • Informatie geven en u ondersteunen bij het maken van keuzes 
  • Hulp bieden bij het zoeken naar zorg en hulpmiddelen
  • Ondersteuning en advies bieden bij het doen van een zorgaanvraag
  • Hulp bieden wanneer u het niet eens bent met een beslissing. Of wanneer u ontevreden bent met de zorg die u krijgt

De uitkomsten van het inwonerpanel gebruiken we om de dienstverlening van en communicatie over onafhankelijke clientondersteuning te verbeteren.

Inwonerpanel

Het inwonerpanel is een groep inwoners die met ons meedenkt over actuele thema’s. Iedereen die in de gemeente Goirle woont en 16 jaar of ouder is, kan zich aanmelden. Deelnemers krijgen een paar keer per jaar een uitnodiging om mee te doen aan een online onderzoek (vragenlijst) van ongeveer tien minuten. We gebruiken de resultaten om ons beleid, onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. Lid worden? Kijk hier