Meld je aan voor de BuurtWhatsApp in Goirle en Riel!

Buurtbewoners kunnen via BuurtWhatsApp elkaar snel informeren en alarmeren wanneer er zich een verdachte situatie voordoet in de buurt. In Goirle en Riel zijn op dit moment 15 groepen actief met ongeveer 800 deelnemers. In deze groepen is nog genoeg ruimte voor meer deelnemers. Doe jij mee?  Samen maken we Goirle en Riel nog veiliger!

Ja, ik doe mee!
Meld je aan voor onze BuurtWhatsApp. Mail je 06-nummer en straat naar buurtwhatsapp@goirle.nl en onze beheerders zorgen dat je wordt toegevoegd aan de juiste groep. Voorwaarden zijn dat je inwoner bent van Goirle of Riel, boven de 18 jaar en in het bezit van een smartphone met WhatsApp.

Wil je meehelpen om het berichtenverkeer in de groepen beheersbaar te houden, meld je dan aan als beheerder. Dit kan ook via buurtwhatsapp@goirle.nl.

Hoe werkt het?
Om er voor te zorgen dat het berichtenverkeer in de groepen beheersbaar blijft is de SAAR-methode  bedacht. Hieronder wordt uitgelegd hoe dit werkt:

SAAR methode:
(S) Signaleer: Je signaleert een verdachte situatie in de wijk (bijvoorbeeld een verdachte persoon of auto)
(A) Alarmeer: Je belt direct 112
(A) App: Je zet een bericht in de buurtwhatsappgroep met het signalement of omschrijving van de situatie
(R) Reageer: Anderen kunnen reageren op het bericht indien zij de verdachte situatie ook zien

Belangrijk
Let op:  De WhatsApp-groep is geen vervanger van 112! Bij een verdachte situatie of spoed dien je altijd 112 te bellen.

Facebook
Voor minder dringende zaken zijn er twee besloten facebookpagina's opgericht. Buurtpreventie Goirle en Buurtpreventie Riel.