Niet eens met de WOZ-waarde?

Op 31 mei ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daarop staat ook de WOZ-waarde van uw woning of pand. De WOZ-waarde bepaalt onder andere hoeveel onroerende-zaakbelastingen u betaalt en hoe hoog uw ‘eigenwoningforfait’ is. Wij bepalen deze WOZ-waarde zorgvuldig. Op www.goirle.nl/woz kunt u het taxatierapport aanvragen.

Neem contact op met ons als u vragen heeft 

Heeft u nog vragen over uw WOZ-waarde of de belastingaanslag(en)? Of bent u het er niet mee eens? Neem dan contact met ons op via belastingen@goirle.nl of (013) 5310 610. Samen bespreken we een oplossing. Als een hertaxatie of een bezwaar de oplossing is, dan leggen we u uit wat u moet doen. We helpen u graag verder.