Nieuw college gaat aan de slag

De gemeenteraad nam op dinsdag 28 juni een besluit over het bestuursakkoord ‘Goirle: Sterk en in balans’. Ook werden Liselotte Franssen (Lijst Riel Goirle), Christel van Neerven (Pro Actief Goirle), Peter van Dijk (VVD Goirle) en Janneke van den Hout (D66 Goirle) benoemd als wethouder. Daarmee is de coalitievorming na de verkiezingen afgerond. En gaat het nieuwe college aan de slag.

In het bestuursakkoord staan de ambities en uitdagingen voor de komende vier jaar en daarna. Het nieuwe college krijgt opdracht om de plannen te vertalen naar concrete doelen, maatschappelijke effecten en meetbare resultaten.

Benieuwd naar de plannen? Bekijk dan het bestuursakkoord op raad.goirle.nl bij de vergadering van 28 juni. De uitwerking en voortgang van de plannen volgen? De vergaderingen van de raad zijn openbaar. De agenda’s en stukken staan op raad.goirle.nl.