Nieuwe coalitie

De gemeenteraad nam op dinsdag 29 augustus een besluit over het Bestuursakkoord 2023-2026 Samen Bouwen. Volgende week worden Pernell Criens (PvdA Goirle en Riel) en Koos Krook (CDA Goirle en Riel) benoemd als wethouder. Zij vormen vanaf dan het college van burgemeester en wethouders samen met wethouders Liselotte Franssen (Lijst Riel Goirle) en Peter van Dijk (VVD Goirle) en burgemeester Mark van Stappershoef.

De vorige coalitie ging in april uiteen. Eind augustus kondigden Lijst Riel Goirle, PvdA, VVD en CDA aan dat zij een akkoord hadden bereikt over een nieuwe coalitie.

Benoeming wethouders

De benoeming van de wethouders vindt plaats tijdens de besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 19 september. U kunt deze vergadering bijwonen of live volgen via raad.goirle.nl of de LOG. De agenda staat rechtsonder op deze pagina. Binnenkort stellen de wethouders zich (opnieuw) aan u voor, onder andere op de gemeentepagina in deze krant.

Bestuursakkoord 2023-2026 Samen Bouwen

In het bestuursakkoord staan de ambities en uitdagingen voor de komende jaren. Het nieuwe college gaat de plannen vertalen naar concrete doelen en acties, maatschappelijke effecten en meetbare resultaten.

Benieuwd naar de plannen? Bekijk dan het bestuursakkoord op raad.goirle.nl bij de vergadering van 29 augustus. De uitwerking en voortgang van de plannen volgen? De vergaderingen van de raad zijn openbaar. De agenda’s en stukken staan op raad.goirle.nl.