Schildje Experience

Meer dan 500 kinderen uit groepen één en twee van de basisscholen en Scholengemeenschap De Keyzer uit gemeente Goirle nemen dit jaar deel aan de ‘Schildje Experience’. Dit is een interactieve bijeenkomst over kindermishandeling met getrainde professionals. Speciaal gericht op jonge kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Dit is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het onderwijs, het Expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling en de Taskforce Kindermishandeling Goirle.

Doel van de bijeenkomst

Het doel is om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren. Zodat jonge kinderen weten wat ze kunnen doen als er met henzelf, in het gezin of met een vriendje iets gebeurt wat niet goed is. En we vroeg hulp kunnen bieden aan deze kinderen en hun gezin. Zo willen we met elkaar zorgen dat kinderen in Goirle en Riel veilig en plezierig kunnen opgroeien.

Hoe ziet de bijeenkomst eruit

Verdeeld in groepjes leren kinderen op een speelse manier dat ze over onveilige thuissituaties kunnen en mogen praten. En dat ze ervaren dat het nooit hun schuld als het thuis niet goed gaat. Zij leren ook het verschil tussen een klein geheimpje dat voor jezelf is en een groot geheim dat je met volwassenen mag delen. De leerkrachten van groepen één en twee krijgen training waarmee zij hun deskundigheid rondom het thema kindermishandeling vergroten. Voor ouders/verzorgers wordt een digitale ouderavond georganiseerd rondom dit thema.

Over Schildje Experience

De Schildje Experience is ontwikkeld en wordt gegeven door Schildje en Fabriek 69. Het project is gefinancierd door Stichting Annetje van Puijenbroek, Steunstichting van de scholen, Thebe Extra en Gelden vur Helden. Kijk voor meer informatie op www.schildje.nl of www.fabriek69.nl.