Storing openbare verlichting

In de gemeente Goirle zijn op een aantal locaties storingen in de openbare verlichting. Dit zijn netstoringen die wij als gemeente niet kunnen oplossen. Enexis moet dit oplossen. Zij zijn eigenaar van de kabel en moeten dergelijke storingen verhelpen. Wij zijn hierbij geheel afhankelijk van Enexis.

Hoe werkt Enexis?

Allereerst probeert Enexis door te schakelen de storing te vinden. Hiermee beginnen zij binnen 24 uur. Lukt het schakelen niet, dan zetten zij een meetwagen in om de kabelstoring te vinden. Dit kan van enkele dagen tot enkele weken duren. Enexis geeft prioriteit aan storingen bij huis- en bedrijfsaansluitingen. Daardoor gelden voor openbare verlichting landelijk veel langere termijnen voor herstel. Dit kan zelfs enkele weken duren.

Wat kunt u doen?

Brandt de openbare verlichting niet? Meld dit dan via Fixi. Daar kunt u ook zien of de storing al bekend is. De gemeente geeft de storingen door aan Enexis.