Subsidie voor behoud Brabants landschap

Bent u eigenaar van een boerenbedrijf of stuk grond in het buitengebied? Dan is de nieuwe stimuleringsregeling Landschap misschien iets voor u. De gemeente Goirle stelt samen met de provincie subsidie beschikbaar om het kenmerkende Brabantse landschap te herstellen en behouden. Aanvragen is mogelijk tot eind 2023 of tot het budget op is.

Waarvoor subsidie?

U ontvangt subsidie als u nieuwe landschapselementen, wandelpaden en kruidenrijke randen aanlegt. Maar ook als u iets doet om de landschapselementen te onderhouden en voorzieningen plaatst die water vasthouden en bergen.

Voor wie?

Om te weten of u voor een vergoeding in aanmerking komt kunt u kijken op de website van de provincie www.brabant.nl/loket/subsidies.

Plan maken en subsidie aanvragen?

Komt u in aanmerking en heeft u al een idee wat u wilt doen? Neem dan contact op met Nelis Klaasen, veldcoördinator van Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap, via T (06) 2700 7670 of e-mailadres nelisklaasen@gmail.com. Hij helpt u graag om een plan te maken en de subsidie aan te vragen.