Tijdelijk verkeerslichten Turnhoutsebaan – Tijvoortsebaan

De gemeente Goirle gaat tijdelijk verkeerslichten plaatsen op het kruispunt Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan. In de toekomst komt er op dit kruispunt een rotonde. Tot die tijd maken we de situatie veiliger met verkeerslichten. De gemeente verwacht dat de verkeerslichten er in oktober 2023 staan.

Er zijn meerdere ongelukken gebeurd op het kruispunt Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan. Daarbij vielen ook verkeersslachtoffers. Het kruispunt is daarmee ook een van de locaties in de gemeente waar de meeste ongelukken gebeuren. Met de komst van verkeerslichten maken we de verkeerssituatie veiliger. De kans op ongelukken wordt kleiner.

Toekomstplannen kruispunt

Op de plek van het kruispunt komt een rotonde. De aanleg van de rotonde is waarschijnlijk pas halverwege 2025. Om de verkeersveiligheid te verhogen zetten we nu tijdelijke verkeerslichten neer. De verkeerslichten staan er waarschijnlijk uiterlijk in oktober 2023 en blijven tot de rotonde is aangelegd.