Uitkomsten vragenlijst onafhankelijke cliëntondersteuning

426 inwoners vulden de vragenlijst over onafhankelijke cliëntondersteuning in. Zij zijn lid van het inwonerpanel of klikten op de link die verspreid is via sociale media en onze website.

De vragenlijst ging over de bekendheid en het gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente Goirle voert een campagne om de bekendheid en het gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning te vergroten. We gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek als eerste meting. Over een jaar voeren we dit onderzoek opnieuw uit. Dan kunnen we meten of de bekendheid en het gebruik groter zijn geworden. Bent u benieuwd naar de uitkomsten? Het volledige rapport is te lezen op www.goirle.nl/inwonerpanel. Dank aan iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld!