Uitslag BIZ-meting centrum Goirle

Ondernemers in het centrumgebied van Goirle (Centrum Goirle, Tilburgseweg en De Hovel) konden tussen 17 en 30 november stemmen of zij voor of tegen de voortzetting van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Centrum Goirle zijn.

Per 1 januari 2023 komt er een einde aan de BIZ

Vandaag werden onder toeziend oog van de notaris de stemmen geteld voor de meting voor het behoud of het stoppen met de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Centrum Goirle.  Van de 53 uitgebrachte stemmen waren 32 stemmen voor het behouden van de BIZ en 21 stemmen tegen. Tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen moet positief zijn voor het behoud van de BIZ. Dit is niet behaald. Hiermee komt na 10 jaar een einde aan de Bedrijven Investerings Zone in het centrum van Goirle.

Wethouder Van Dijk: “De ondernemers hebben gesproken. De meerwaarde voor het behoud van een BIZ is helaas niet gebleken. Als wethouder vind ik het jammer dat hiermee een einde komt aan 10 jaar BIZ. Ik hoop wel dat de ondernemers nog steeds in gezamenlijkheid het centrum samen met ons schoon, heel en veilig houden én het centrum hiermee aantrekkelijk blijft voor onze inwoners.”