Vergunning aangevraagd voor kap onveilige bomen

De gemeente Goirle heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van 71 bomen, op verschillende plekken in de gemeente. De bomen zijn ziek, hebben veel dode takken of zijn niet meer levensvatbaar. Om ervoor te zorgen dat onze gemeente een veilige plek blijft voor onze inwoners verwijderen we deze bomen dit jaar nog. We planten hier nieuwe bomen voor terug.

Waarom deze bomen

We zijn als gemeente eigenaar van een groot aantal bomen. Iedere vier jaar controleren we de bomen. Als een boom gebreken heeft, doen we dit elk jaar. Ongezonde  bomen kunnen namelijk gevaarlijk zijn. Een goed opgeleide boomdeskundige voert de controle uit. De deskundige bekijkt onder andere of er zwammen op of veel dode takken in de bomen zitten, en of de bomen gezond zijn. Soms blijkt uit zo’n controle dat een boom niet meer veilig is. Als we geen maatregelen kunnen nemen om de boom weer veilig te maken, dan moeten we de boom helaas laten kappen. Dit geldt voor de 71 bomen waarvoor de kapvergunning is aangevraagd.

Nieuwe bomen planten

We vinden bomen in onze dorpen belangrijk. Ze zijn goed voor onze gezondheid en zorgen voor verkoeling in warme zomermaanden. Daarom planten we nieuwe bomen terug voor de bomen die we kappen. Dit doen we verspreid over het jaar. 17 bomen die binnen een paar jaar na planten zijn doodgegaan vervangen we meteen door nieuwe bomen. De overige bomen volgen. Als het niet mogelijk is om op dezelfde plek een boom terug te planten (omdat er te weinig plaats is om goed te groeien) doen we dit op een andere plek in de gemeente.

Meer informatie

Op de website www.overheid.nl kunt u de aanvraag bekijken. Wilt u weten om welke bomen het gaat? Bekijk dan de kaarten bijgevoegd in dit nieuwsbericht of kom naar het gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Goirle. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan contact met ons op via info@goirle.nl of (013) 5310 610.

Kaarten

Kaart bomenkap bebouwde kom Goirle en buitengebied oost
Kaart bomenkap Breehees Goirle
Kaart bomenkap 't Hoefke Riel
Kaart bomenkap Spoorbaan Goirle, bebouwde kom Riel en buitengebied west
Kaart bomenkap Zandstraat Goirle