Vernieuwen ondergrondse containers

Jules van iperen

Vanaf 18 september tot 2 oktober vernieuwt het Brabants Afval Team (BAT) de ondergrondse containers in onze gemeente. De huidige containers zijn verouderd en aan vervanging toe. De nieuwe containers zorgen voor een duurzamere, efficiëntere afvalinzameling. Inwoners die gebruik maken van de ondergrondse containers, zijn geïnformeerd via een brief.

Wilt u weten waar u de ondergrondse containers kan vinden? Kijk op www.goirle.nl/openbare-kaarten.

Planning vervangen ondergrondse containers

  • 18 september: verwijderen containers aan Plein 1803
  • 19 september: vervangen containers aan de Klaverstraat
  • 20 september: vervangen containers aan de Mulderweg
  • 21 september: vervangen containers aan de Industriestraat
  • 22 september: vervangen containers aan de Kloosterstraat
  • 25 september: vervangen PMD containers aan de Frankische Driehoek
  • 26 september: vervangen rest containers aan de Frankische Driehoek

Let op: op de dag van de werkzaamheden kunnen de ondergrondse containers één dag niet gebruikt worden.