Vuurwerkoverlast? Maak melding!

Het is tot 31 december 2022 18.00 uur niet toegestaan om vuurwerk af te steken. Desondanks horen we in onze dorpen her en der al geknal door het afsteken van vuurwerk. In dit bericht leest u wat u kunt doen als u overlast ervaart en wat de gemeente doet om vroegtijdig afsteken van vuurwerk te voorkomen.

Melden

Ervaart u overlast van vuurwerk? Dan kunt u het volgende doen:

  • Meld dit bij de gemeente via de Fixi-app of via www.goirle.nl/melden. Dan nemen de BOA’s de locatie waar u overlast ervaart mee als ze een ronde door de dorpen lopen.
  • Als u weet wie de personen zijn die vuurwerk afsteken of personen kent die in vuurwerk handelen, meld dit dan (anoniem) via Fixi of via Meld Misdaad Anoniem T 0800 7000.   

Overlast voorkomen

Handhaven op het afsteken van vuurwerk erg lastig. BOA’s kunnen namelijk alleen iets doen wanneer ze het afsteken van vuurwerk zien gebeuren. Helaas zijn de personen die vuurwerk afsteken er vaak snel vandoor. We zetten daarom samen met politie en jongerenwerk in op het voorkomen van vroegtijdig afsteken van vuurwerk. Jongerenwerk geeft voorlichting op scholen over vuurwerk en de schadelijke gevolgen hiervan. Medewerkers van de politie, jongerenwerk en de gemeente gaan ieder jaar rond deze tijd regelmatig naar locaties waar vuurwerkoverlast is gemeld. Zo proberen we de overlast te verminderen en krijgen we de hotspots in beeld.