Woondeal voor Brabant getekend

Wethouder Liselotte Franssen zette op donderdag 9 maart haar handtekening onder de woondeal. Dat deden ook de provincie Noord-Brabant, 55 andere gemeenten, 38 woningcorporaties en minister De Jonge (Volkshuisvesting). Alle Brabantse waterschappen steunen de woondeal. De afspraak is om tot en met 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in Noord-Brabant. Het ziet ernaar uit dat er in Goirle zo’n 1460 huizen bij komen. Dat aantal kan oplopen tot 2643 als het lukt om meer nieuwbouwlocaties te ontwikkelen.

Afspraken

In de woondeal staat hoeveel woningen er bij komen in iedere regio en gemeente. En welke soort woningen. Er zijn ook afspraken over woningen voor verschillende aandachtgroepen zoals arbeidsmigranten of studenten. In de woondeals staan verder afspraken over het bouwen van flexwoningen en collectieve en nieuwe woonvormen. Circulariteit en duurzaam bouwen zijn belangrijk. Bijzonder aan de woondeal voor onze regio is dat er een woonzorgvisie komt.

Versnellen

Ook in Goirle gaan we aan de slag om woningbouwplannen te versnellen. Het niet zeker is dat we alles kunnen realiseren. Er is nog veel onderzoek nodig. De woondeal is het startpunt voor intensievere samenwerking rondom woningbouw. Overheden, woningcorporaties en marktpartijen gaan de plannen uitwerken. De samenwerking moet zorgen voor juiste prioriteiten, oplossingen en kansen.

Puzzel

Wethouder Liselotte Franssen is voorzitter van het bestuurlijk overleg over Wonen in Stedelijk gebied Breda Tilburg. “Het is een ingewikkelde puzzel. We hebben (maatschappelijke) vraagstukken rond onder andere energie, klimaat, mobiliteit, economie én woningbouw. We staan samen voor een enorme uitdaging om genoeg woningen te bouwen. Daarbij hebben we te maken met wensen over betaalbare woningen, aantallen én behoud van identiteit van onze dorpen en steden. Ik ben er trots op dat we er met zijn allen zijn uitgekomen. Iedereen gaat zijn bijdrage leveren. Daarom zetten we gezamenlijk onze handtekening onder deze woondeal.”