Nieuwe omleidingsroute Hoofdroute Riel

Vorige week is begonnen met de werkzaamheden aan de Hoofdroute Riel. Ook de omleidingsroute over de Looienhoek werd beproefd. Ondanks alle verkeersremmende maatregelen bleken hier helaas toch onveilige situaties te ontstaan. Omdat verkeersveiligheid voorop staat, is nu in overleg met omwonenden, voor een andere oplossing gekozen, die duurt tot de werkzaamheden klaar zijn, midden juni 2018.

In de nieuwe oplossing worden weggebruikers van elkaar gescheiden:

  • Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de verharde Akkerweg en de Oude Tilburgsebaan. Hier zijn verkeersremmende en snelheidsbeperkende maatregelen genomen.
  • Fietsers/voetgangers gebruiken de onverharde Looienhoek. Ook het pad vanaf de Heisteeg blijft een veilige route voor hen richting de sportverenigingen.

Bestemmingsverkeer kan wel gebruik maken van de Looienhoek en Koestraat.
De juiste bebording is eind deze week klaar, maar u kunt nu natuurlijk al gebruik maken van deze route.

Vragen kunt u aan de omgevingsmanager stellen via T 06 51 819 260, info@civilsupport.nl of tijdens het inloopspreekuur in De Leybron, iedere woensdag tussen 16.00 en 17.00 uur.