GS stellen grenscorrectie Bakertand vast

De volgende stap in de procedure grenscorrectie Bakertand is gezet, want Gedeputeerde Staten hebben de beschrijving van de grenscorrectie tussen Tilburg en Goirle per 1 januari 2018 vastgesteld. Hierbij overwegen ze dat deze grenscorrectie kansen biedt op het terrein van (regionale) woonbehoeften, ontwikkeling van bedrijventerreinen, recreatie en toerisme. Wie het niet eens is met het besluit, kan nog in beroep gaan bij de rechtbank.