Bijenlandschap Landgoed Leijkant

Op woensdag 14 maart is het project Bijenlandschap Bels Lijntje officieel van start gegaan op Landgoed Leijkant. Wethouder Harry van de Ven opende hier een hotel voor bijen en andere insecten. Ook stak hij met kinderen uit groep zeven en acht van De Vonder de handen uit de mouwen. "Samen zorgen we er zo voor dat de biodiversiteit rondom het Bels Lijntje wordt verbeterd", aldus de wethouder.

Landgoed Leijkant
Op Landgoed Leijkant aan 't Zandeind plantten ze samen bijenvriendelijke struiken en bomen aan en zaaiden ze bloemrijke zaadmengsels. Verder legden ze de laatste hand aan het bijenhotel dat helemaal gevuld is met riet, bamboe, dennenappels en andere nestmaterialen. Op initiatief van de familie Van Eijck wordt op dit landgoed de agrarische grond in fasen omgevormd tot natuur. Zo zijn hier inmiddels een ecologische verbindingszone, drie kikkerpoelen en 10 ha nieuwe natuur gerealiseerd.

Natuur- en landschapsbehoud
De familie Van Eijck is één van de grondeigenaren die een beroep doet op de Stika-regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant voor het stimuleren van landschapsbeheer. Harry van de Ven: "Als gemeente dragen we hier jaarlijks € 25.000,- aan bij en dit bedrag wordt door de Provincie nog eens verdubbeld. Grondeigenaren die buiten het eigen erf maatregelen treffen die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud krijgen zodoende een passende vergoeding hiervoor." Bijenlandschap Bels Lijntje is één van de projecten die ondersteund wordt.