Onderscheidingen voor vertrekkende raadsleden

Dinsdag 27 maart 2018 reikte burgemeester Mark van Stappershoef twee onderscheidingen uit aan leden van de gemeenteraad van Goirle, die bij de verkiezingen niet meer verkiesbaar waren. Mevrouw Marije de Groot-Haen (70 jaar, woonachtig te Goirle) was in de periode 1990-1992 lid van de gemeenteraad van Goirle. Van 2004 tot 2006 was zij lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Daarna vervulde zij vier jaar lang de functie van wethouder bij de gemeente Goirle (2006-2010). Bij de verkiezingen van 2010 keerde zij terug als lid van de gemeenteraad. Ze maakte bekend niet meer beschikbaar te zijn voor een raadszetel bij de verkiezingen van 2018. Voor haar jarenlange inzet als volksvertegenwoordiger op gemeentelijk en provinciaal niveau is zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Willem Couwenberg (75 jaar, woonachtig te Goirle) richtte in 1978 de Goirlese Katholieke Arbeiderspartij (GKAP) op. Bij de verkiezingen in genoemd jaar werd hij lid van de gemeenteraad. Bij zijn vertrek als raadslid in 1998 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 2006 keerde hij terug in de gemeenteraad, eerst nog onder de naam GKAP, daarna als Lijst Couwenberg en tenslotte als Arbeiderspartij Goirle en Riel. Enige tijd geleden kondigde de heer Couwenberg aan niet langer kandidaat te zijn voor de raadsverkiezingen van 2018. Hij neemt afscheid na in totaal 32 jaar een zetel in de Goirlese gemeenteraad te hebben gehad. De unieke wijze waarop hij deze lange periode invulling heeft gegeven aan zijn rol als volksvertegenwoordiger, maakt dat hij bijzondere verdiensten voor de Goirlese gemeenschap heeft. Daarom heeft de gemeenteraad besloten hem hiervoor het Ereteken van de Gemeente Goirle toe te kennen.