Bouwstenen voor nieuw woonbeleid

Dinsdag 10 april was de pop-up store Woon & Leef aan De Hovel gevuld met geïnteresseerde raads- en burgerleden (commissieleden nieuwe stijl). Ze lieten zich informeren over alles wat met veilig en comfortabel wonen te maken heeft. De nieuwste ontwikkelingen kregen volop aandacht. Het bezoek past in de nieuwe werkwijze van de raad en de invulling van de beeldvormende vergadering.

Zlimthuis
De pop-up store is een winkel die dankzij de inzet van heel veel organisaties, na veel voorbereiding tot stand is gekomen. Kartrekkers zijn PGWG, Leystromen, Ledenvereniging Thebe Extra en de gemeente. Erg interessant was de bijdrage van Astrid de Rooij over de ondersteuning die vanuit Ledenvereniging Thebe Extra wordt gegeven bij het 'zelf zorgen' van mensen, praktisch en mentaal. Dit kan bijvoorbeeld met de woonscan die ze zelf kunnen doen: Zlimthuis. Daarna kan een ledenconsulent op verzoek aan huis komen. Dit uitgebreide Woonadvies is gratis voor leden en gaat dieper op iemands persoonlijke situatie in.

Wat kunnen we iemand leren?
"Bij dat bezoek gaat het over wat iemand zelf kan, maar ook over wat iemand zelf kan als we het hem leren", vertelt Astrid. "Dat is wel een eyeopener voor veel mensen, want zelfs als je al wat ouder bent kun je nog leren, als je er maar voor open staat. Vervolgens kijken we wat het netwerk kan doen, de naaste omgeving. Daar hebben we trouwens een digitale cursus voor ontwikkeld, gratis en erg gemakkelijk om te volgen. Pas daarna komt de inzet van organisaties aan bod. Het streven is dat mensen zolang mogelijk zonder zorg kunnen. Zodra dat toch nodig is, zorgen we voor goede begeleiding naar zorg."

Wonen in Goirle
Het komende jaar werkt de raad aan het woonbeleid in Goirle en Riel. Dit inspirerende bezoek aan de pop-up store is hiervoor een goede bouwsteen. Dat geldt ook voor het binnenkort afgeronde onderzoek naar de woonbehoefte in Goirle en Riel en het al eerder uitgebrachte rapport van de Werkgroep Wonen Seniorenbelang Riel.