Nieuwe fase proeftuin

De proeftuin Fokmast - Regte Heide gaat een nieuwe fase in. Nadat we samen met onze partners, inwoners en ondernemers veel informatie hebben verzameld, vertalen we die nu samen in concrete plannen voor het gebied.

Proeftuin Fokmast - Regte Heide
We staan voor een aantal uitdagingen in dit gebied. Daar moet een passende oplossing voor komen die ook in de toekomst werkt. Het gaat onder meer om het verplaatsen van de manege, uitbreiding van het puinbreekbedrijf, het aantrekkelijk houden van het gebied voor bewoners en bezoekers en ruimte bieden aan water- en natuurontwikkeling. We gaan Natuurlijk Ondernemen in Goirle!

Omgevingswet
Deze gebiedsontwikkeling is aangemerkt als proeftuin van het project 'Aan de slag met de Omgevingswet'. Dit houdt in dat medewerkers van gemeente en provincie samen met de betrokken partijen uit het gebied oplossingen zoeken in de geest van de toekomstige Omgevingswet.

Concreet plan
De verschillende bijeenkomsten met alle betrokkenen in het gebied hebben inmiddels nuttige informatie opgeleverd voor de puzzel die hier gelegd moet worden. Deze informatie vertalen we nu in concrete plannen. Nog vóór de zomer willen we komen met een definitief plan. Ook dat doen we samen met ondernemers, bewoners en verenigingen in het gebied. Op de projectpagina is meer informatie te vinden.