Gouden speld voor Sjef Hoogendoorn

Sjef Hoogendoorn kreeg op donderdag 5 april een gemeentelijke onderscheiding opgespeld door Burgemeester Mark van Stappershoef.

Sjef (66 jaar, woonachtig te Goirle) heeft zich zijn leven lang belangeloos ingezet voor het behoud van de Goirlese historie en traditie, zowel materieel als immaterieel erfgoed. Vanwege zijn gezondheid heeft hij de afgelopen jaren zijn vrijwilligerswerkzaamheden moeten beëindigen.

Hij was actief bij de volgende organisaties:

  • Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen (vanaf 1974): hij schreef een groot aantal historische artikelen, leverde onderhoud en technische ondersteuning;
  • Schuttersgilde Sint Joris (vanaf 1975): hij was hoofdman sinds 2009, zette zich in voor het vendelierskorps, was geschiedschrijver en archivaris, zat in besturen en commissies en organiseerde diverse gildeactiviteiten;
  • Oranjecomité Goirle (1985-1995): hij ontwikkelde nieuwe activiteiten voor de basisschooljeugd;
  • Goirlese dialect / Goolse School (vanaf 1991): hij stelde een etymologisch woordenboek samen, schreef columns over het dialect voor het Goirles Belang en Wij Goirlenaren en organiseerde diverse taalactiviteiten;
  • Werkgroep Intocht Sinterklaas Goirle en Riel / Sinterklaas Teejaater Sjoow (vanaf 1993): hij was bestuurslid van de werkgroep en leverde hand- en spandiensten aan zowel de intocht als de theatershow;
  • Stichting Steengoed (vanaf 2009): hij ondersteunde met raad en daad, was betrokken bij de organisatie van lezingen, exposities en monumentendagen.

Al met al kan gezegd worden dat Sjef Hoogendoorn gedurende meer dan veertig jaar verdiensten voor de Goirlese samenleving heeft gehad. Het past om deze verdiensten nu te waarderen. Daarom heeft de gemeenteraad besloten hem hiervoor het Ereteken van de Gemeente Goirle (gouden speld) toe te kennen.