Aangifte ernstig beschadigde boom

De gemeente Goirle heeft bij de politie aangifte gedaan van ernstige beschadiging van een beschermde boom. De eigenaar had geen vergunning gekregen om deze boom te vellen, maar tijdens werkzaamheden is de boom dusdanig beschadigd dat deze niet langer levensvatbaar is. Omdat er sprake zou kunnen zijn van een strafbaar feit, is het van belang dat er nader onderzoek plaatsvindt. Daarom was het nodig om aangifte te doen. De gemeente Goirle is trots op haar groen en dat willen we zo houden. Daarom gelden er ook regels voor het kappen van een boom.

Wanneer kapvergunning nodig?
Op de zogenaamde 'groene kaart'  staat precies vermeld wat beschermd gebied met waardevolle bomen is en voor welke bomen altijd een kapvergunning nodig is. Doe dan ook eerst een check, voordat u een boom laat kappen. Illegaal kappen wordt beboet én er moet een nieuwe soortgelijke boom geplant worden op diezelfde plaats. Om woningbouw mogelijk te maken in beschermde bosgebieden, mogen hier alleen bomen gekapt worden na toestemming van de gemeente en alleen op het bouwvlak zelf.