Asfaltreconstructie Hoogeindseweg

Wethouder Swaans: "Trots op resultaat"

U kunt weer ongehinderd en veilig over de Hoogeindseweg rijden, want na ruim twee maanden werk aan de weg is deze nu klaar. Alleen voor de aansluiting met de Eikenlaan op het kruispunt Hoogeindseweg/Wittendijk/Eikenlaan is nog wat meer tijd nodig: op vrijdag 6 juli aan het eind van de dag gaat dan de Eikenlaan open.

Verbeteringen
De Hoogeindseweg heeft nieuw asfalt gekregen, nieuwe markering en de inritten die op deze weg aansluiten zijn allemaal 4 meter breed geworden. Verder is de weg 40 cm versmald, zodat automobilisten zich beter aan de maximumsnelheid van 50 km per uur kunnen houden. Waarschuwings- en smileyborden attenderen hen hier nog eens extra op. Ook is het kruispunt Hoogeindseweg / Wittendijk / Eikenlaan en de fietsoversteek Herstallenstraat / Elzengaard / Notengaard veiliger gemaakt. Ten noordoosten van het kruispunt Hoogeindseweg / Eikenlaan is het voetpad aangepast, zodat voetgangers hier beter kunnen oversteken.

Regenwaterriolering
Nu toch aan de weg gewerkt werd, is ook het riool aangepakt. Zo werd het op enkele plaatsen gerepareerd en zijn een groot aantal aansluitingen en putranden in de weg vervangen. Verder is een regenwaterriolering aangelegd in de Hoogeindseweg (vanaf Elzengaard tot het verhoogde kruispunt Nieuwe Rielseweg).

Duurzamer
Wethouder Johan Swaans is trots op het mooie resultaat: "Dankzij al deze aanpassingen is de verkeersveiligheid toegenomen en is Goirle weer wat duurzamer geworden dankzij de regenwaterriolering."