Overlast eikenprocessierups

Ondanks preventie toch veel nesten

Door de warme weersomstandigheden is er dit jaar weer overlast van de eikenprocessierups. Net als in andere Brabantse gemeenten is de overlast in onze gemeente extreem. De gemeente Goirle is volop in de weer om de rupsen ook dit jaar weer te bestrijden.

Bestrijding in openbare ruimte
De gemeente zorgt voor de bestrijding van de eikenprocessierups in de openbare ruimte. Op plaatsen waar veel eiken staan, worden de rupsen ieder jaar in een vroeg stadium van ontwikkeling, preventief bestreden met een biologisch middel. Daarnaast worden nesten in bomen in de openbare ruimte verwijderd. Op deze manier proberen we de plaag zoveel mogelijk onder controle te houden.

Eikenprocessierupsen herkennen
De rupsen verzamelen zich in groepen in een wit spinsel op de stam en takken van eikenbomen. De rupsen zijn grijs/zwart en sterk behaard. Raak de rupsen niet aan! De brandharen beschermen de rupsen tegen bedreigingen en kunnen bij mensen een vervelende reactie geven. Voor paarden kunnen de brandharen zelfs gevaarlijk worden.

Nesten opruimen
De gemeente geeft opdracht aan een aannemer om 1 keer per week een ronde te maken om nesten op te ruimen. De omgeving van scholen, verzorgingstehuizen en andere openbare voorzieningen hebben voorrang. De gemeente ruimt geen nesten op in particuliere bomen. U kunt daarvoor het best contact opnemen met een hovenier of groenbedrijf.

Wat kunt u doen?

 • Neem contact op met de eigenaar of de beheerder van het terrein (vaak is dat de gemeente) om te melden dat er nesten in de bomen zitten.
 • Zet de boom of bomen af zodat de kinderen er niet in contact kunnen komen met brandharen.
 • Zet een gebied af ter grootte van de hoogte van de besmette boom, gemeten vanaf de
  buitenste boomtakken.
 • Als er een of een paar bomen met nesten zijn, dan is afzetten van het hele terrein niet nodig.
 • Zet eventueel ventilatieapparaten uit en sluit ramen aan de kant van besmette bomen. Doe dit ook als de wind vanuit de richting van de bomen op de ramen of ventilatieapparaten staat.
 • Zorg dat de nesten zo snel mogelijk worden weggehaald door een expert (hovenier of
  boomverzorger).
  o Laat de nesten wegzuigen, niet wegbranden.
  o Laat alle nesten uit de besmette boom verwijderen.
  o Informeer/waarschuw leraren, ouders en kinderen over de aanwezigheid van de eikenprocessierups.
 • Spoel speeltoestellen en de speelplaats af met overvloedig water. Gebruik een tuinslang, geen hogedruk dit zorgt voor verspreiding van brandharen. Voer het water af naar de randen van de
  speelplaats of indien aanwezig een afvoerputje.
 • Vervang zandbakzand waar brandharen op liggen.
 • Kinderen die in aanraking zijn gekomen met brandharen:
  o Huid afspoelen (niet wrijven of schrobben) met water: zorg dat ze daarna schone kleren aantrekken (haren blijven hangen in de kleding).
  o Als afspoelen niet mogelijk is, kunt u met plakband of kledingroller de brandharen van de huid verwijderen.
  o Besmette kleding apart wassen, liefst op 60°C.
 • Let op brandharen in autostoeltjes. Strip de stof van de autostoeltjes met plakband of was de hoes op 60°C.
 • Jeuk van brandharen gaat meestal na twee weken vanzelf weg. De jeuk kan verlicht worden door zalf met menthol, calendula of aloë vera.
 • Raadpleeg de huisarts: bij ernstige, aanhoudende oog- of luchtwegklachten, of bij twijfel.
 • Houd de bomen goed in de gaten of er nog meer nesten zichtbaar worden.
 • Laat volgend voorjaar om nieuwe nesten te voorkomen de bomen bestrijden met een biologisch middel of zet natuurlijke bestrijding in. Zie voor meer inspiratie de folder over natuurlijk bestrijden. Let op: alleen natuurlijke bestrijding is nog niet effectief genoeg om geen last meer te hebben
 • Hang in uw tuin nestkastjes op voor mezen. Mezen zijn een van de natuurlijke vijanden van de processierups. Zij eten de rupsen op.
 • Zaai wilde bloemenmengsels in. Daar komen sluipwespen op af. Deze wespen leggen eitjes in de rups, waardoor de rups dood gaat.
 • Zorg dat u een variatie aan bloemen in uw tuin heeft. Daar komen verschillende insecten op af. Waaronder ook de natuurlijke vijanden van de rups

Wat doen wij het komend jaar
Er is een werkgroep opgericht die bezig is met het opstellen van een actieplan voor 2020 om zo snel mogelijk maatregelen in te zetten om het aantal eikenprocessierupsen te verminderen. We zetten bijvoorbeeld in het najaar biologisch preventieve maatregelen in door lokdoosjes op te hangen. Hiermee vangen we de mannelijke vlinders van de processierups. Hoe minder vlinders er zijn, hoe minder rupsen er komen. Ook zetten wij natuurlijke preventieve bestrijdingsmiddelen in: dat wil zeggen dat wij onze flora en fauna zodanig aanpassen, dat er meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups komen.
Daarnaast komt er een voorlichtingsbrochure over de rupsen en gaan we voorlichtingen organiseren voor belanghebbenden (sportverenigingen, scholen, kinderdagverblijven etc.).

Meer informatie