Bon voor Matz en zijn vrienden

Veel jonge kinderen raapten, gewapend met grijper en zak, tijdens de avondvierdaagse het zwerfafval van de straat. De opbrengst na drie dagen (1 avond viel immers in het water) was meer dan 150 kilo zwerfafval. Matz en zijn vrienden spanden de kroon. Zij haalden meer dan 20 kilo op. Als dank hiervoor kregen zij uit handen van wethouder Schellekens een cadeaubon. Daarmee gingen zij na ontvangst direct naar de speelgoedwinkel.

“We houden allemaal van een schone stad”, legt Bert Schellekens, wethouder Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en duurzaamheid uit. “Dat kunnen we alleen bereiken als we allemaal ons steentje bijdragen. Ik ben er trots op dat er tijdens de avondvierdaagse zoveel kinderen meehielpen om de route schoon te houden. En vind het heel positief dat in Goirle de ZwerfAfvalPakkers of te wel de ‘ZAP-ers’ zo actief zijn. Zelf heb ik mij vandaag als ZAP-er opgegeven. Ik hoop tijdens de acties veel jongeren en ouderen tegen te komen.”
 
Ook jij kunt een ZAP worden. Meld je aan bij www.zapgoirle.nl. De gemeente stelt gratis materialen beschikbaar, zoals speciale hesjes, grijpers, handschoenen en sterke vuilniszakken.