Vervolgstappen verontreiniging Tilburgseweg

Brabant Water vervangt nog vier huisaansluitingen aan de Tilburgseweg. Bij aanvullend drinkwateronderzoek werd bij één huis een spoortje perchloorethyleen gevonden. Dit heeft te maken met de vondst van perchloorethyleen in het drinkwater bij een paar huizen in de buurt vorige week. Ook toen verving Brabant Water vier huisaansluitingen. Er startten meteen diverse onderzoeken. Perchloorethyleen hoort niet in het drinkwater en bewoners maakten zich zorgen. De vervanging van nog vier huisaansluitingen gebeurt uit voorzorg. Gezondheidseffecten zijn volgens de GGD niet te verwachten. In dit nieuwsbericht leest u meer over de onderzoeken en de stappen die nog worden gezet.

Wie zijn betrokken?

Bij het aanpakken van dit probleem zijn verschillende partijen betrokken. Het is handig om te weten wie de betrokken partijen zijn en welke rol ze hebben. We zetten het op een rij.

  • De provincie Noord-Brabant is het bevoegd gezag als het gaat om de bodemvervuiling. Dat betekent dat de provincie besluiten neemt over deze situatie. 
  • De wet- en regelgeving om bodemvervuiling tegen te gaan is complex. Daarom schakelt de provincie bodemspecialisten van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant in. Zij verzorgen de vergunningverlening en het toezicht. 
  • De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de bodemverontreiniging op zijn perceel. In dit geval heeft Bodemzorg (een dochteronderneming van Afvalzorg) de verantwoordelijkheid voor de verontreiniging overgenomen via afkoop. Bodemzorg heeft een plan gemaakt om de verontreiniging in de gaten te houden. De omgevingsdienst heeft het plan goedgekeurd. Bij de controle van dit jaar werd perchloorethyleen gevonden in het drinkwater. 
  • Brabant Water is verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening. Dus ook voor de leidingen en de kwaliteit van het drinkwater. Perchloorethyleen is een vluchtige stof die vanuit de bodem in de drinkwateraansluiting is gedrongen. Daarom verving Brabant Water de aansluitleidingen voor een ander, niet doordringbaar materiaal. 
  • De gemeente Goirle houdt zich bezig met zaken die van belang zijn voor de inwoners. Het beschermen tegen (gezondheids)risico's hoort daar ook bij. De gemeente is niet altijd zelf verantwoordelijk of bevoegd. Maar we kunnen wel meehelpen om alle partijen te verbinden om zo samen risico’s voor onze inwoners te voorkomen, bestrijden en herstellen.

Welke onderzoeken lopen er?

De betrokken partijen zoeken uit hoe het zit met de verontreiniging en wat er nu moet gebeuren. Dit zijn de onderwerpen.

Gezondheid

De meest dringende vraag was: Is perchloorethyleen in deze concentratie in het drinkwater schadelijk voor de gezondheid? De GGD heeft verzekerd dat bewoners geen gezondheidseffecten hoeven te verwachten. Ook niet bij langdurig gebruik. 

Drinkwatermonsters

De stof hoort niet in het drinkwater. Daarom nam Brabant Water uit voorzorg meer drinkwatermonsters in de buurt. Op één adres vonden ze een spoortje perchloorethyleen. Brabant Water vervangt nog vier aansluitleidingen. De andere monsters waren schoon. 

Bodemmonsters

We willen weten waardoor de stof in het drinkwater kon komen. Dit om te bepalen wat er moet gebeuren om dit voortaan te voorkomen. Daarom zijn bodemmonsters genomen. De resultaten daarvan verwachten we binnen een paar dagen. Dan gaan de specialisten hier verder naar kijken.

Gang van zaken 

De betrokken partijen zetten op een rij wat er rondom de verontreiniging aan de Tilburgseweg is gebeurd. Het is belangrijk om kennis te delen en te leren voor de toekomst. De omgevingsdienst heeft in dit onderzoek de verbindende, coördinerende rol.

Welke acties volgen er?

Brabant Water vervangt de aansluitleidingen van Tilburgseweg 70, 72, 74 en 76. Dit gebeurt in de week van 1 september. Brabant Water informeert de bewoners. De vervanging gebeurt uit voorzorg, om er zeker van te zijn dat het drinkwater schoon blijft. Als de eigenaren van deze panden willen weten of zijn drinkwater met perchloorethyleen hebben gebruikt, neemt Brabant Water vooraf een drinkwatermonster. 

Of er nog meer acties nodig zijn, weten we als de andere onderzoeken klaar zijn.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw gezondheid vanwege de vondst van perchloorethyleen in het drinkwater? Dan kunt u bellen met het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD. Het telefoonnummer is (076) 5282 104.

Heeft u vragen over de kwaliteit van het drinkwater? Dan kunt u bellen met Brabant Water, telefoonnummer (073) 6838 000.

Houd voor de voortgang van de onderzoeken deze website en de social media kanalen van de gemeente in de gaten. Het vorige nieuwsbericht over de verontreiniging aan de Tilburgseweg kun je teruglezen op onze website.

 

* Lees ook de update over de verontreiniging aan de Tilburgseweg.