Uitkomsten inwonerpanel over bezuinigingen

512 inwoners gaven hun mening over bezuinigingen. Zij vulden de vragenlijst in. Zij zijn lid van het inwonerpanel of klikten op de link via sociale media of onze website. We gebruiken de uitkomsten bij het maken van de financiële plannen voor 2021. Benieuwd naar de onderzoeksresultaten? Bekijk dan de nieuwsbrief en het rapport.

Mening over bezuinigingen

De gemeente moest de laatste jaren meer geld uitgeven aan jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning dan er was. Daardoor staat de gemeente er nu financieel slecht voor en moeten we in 2021 en de jaren daarna bezuinigen. Dat betekent dat de gemeenteraad keuzes moet maken. De deelnemers aan het onderzoek gaven hun mening over wat ze belangrijk vinden en hun ideeën voor bezuinigingen. 

Vervolgstappen

De uitkomsten van dit onderzoek neemt de gemeenteraad mee als ze in het najaar besluiten neemt over de plannen en uitgaven voor volgend jaar. De begroting en bijlagen vindt u vanaf 25 september 2020 op deze website.

Ook uw mening geven?

Inwoner van Goirle of Riel en nog geen lid van het inwonerpanel? Laat uw mening horen en denk met ons mee!