Aanpak verminderen wateroverlast

Deze week starten we in Goirle met werkzaamheden om wateroverlast in onze dorpen tegen te gaan. Tijdens hevige regenval ontstaat op diverse plekken in de gemeente Goirle regelmatig wateroverlast. Om dit te verminderen nemen we verschillende maatregelen die ervoor zorgen dat regenwater zoveel mogelijk direct wegloopt in de grond of wordt afgevoerd naar een beek of sloot.  Zo vergroten we de leefbaarheid in onze dorpen.

 

Afvoerleidingen, putten en wadi’s

Op verschillende plekken leggen we nieuwe afvoerleidingen, extra putten en zogenoemde wadi’s aan. Een wadi is een verlaging in het groen waar het regenwater in de bodem kan zakken. Hierdoor loopt het water sneller en makkelijker weg in de grond. Wethouder Johan Swaans: ”Steeds vaker krijgen we te maken met stevige regenval. Zoveel regen dat het water niet snel genoeg weg kan. Hierdoor ontstaat overlast. We hopen dat we met deze aanpak de overlast verminderen en er minder ‘water op straat’ blijft staan na een flinke bui. Een toekomstbestendige oplossing zodat het voor onze inwoners fijn wonen is en blijft in onze dorpen.”

 

Meer informatie

Inwoners die in de buurt van de werkzaamheden wonen, ontvangen hierover een bewonersbrief. Kijk voor meer informatie op www.goirle.nl/minderwateroverlast

 

Op de foto ziet u het wateroverlast uit de zomer van 2020.