Goirle stemt in met REKS

De gemeenteraad van Goirle stemde op 20 april 2021 in met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. In de REKS staat hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast.

REKS-bod

In het REKS-bod staat hoe we in de regio Hart van Brabant de afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk willen brengen. In de afgelopen periode werd het concept-bod verder uitgewerkt in samenspraak met de negen gemeenten, provincie, waterschappen, landschapsarchitecten, natuurorganisaties, lokale energiecoöperaties, woningcorporaties netbeheerder Enexis en inwoners. Het REKS-bod vindt u op www.goirle.nl/reks. Er is ook een video met uitleg.

Wat betekent de REKS voor Goirle?

De ambities van de REKS sluiten aan op de ambities van Goirle voor de opwekking van wind- en zonne-energie. De REKS vormt dan ook een goede basis om samen met inwoners plannen te maken waar energie, klimaat, natuur en inwoners de vruchten van plukken. Zo bouwen we samen aan het landschap van de toekomst.

Vervolgstappen

Tot 1 juli nemen ook de andere gemeenteraden in Hart van Brabant, de provincie en de waterschappen een besluit over de REKS. Daarna wordt het ingediend bij het Rijk. De plannen worden nog verder worden uitgewerkt. Bij elke stap worden inwoners betrokken en vindt opnieuw afweging plaats. De REKS wordt elke twee jaar tegen het licht gehouden. Zo kunnen we ook inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovatieve oplossingen.