Green Deal Tijvoort getekend

Goirle neemt volgende stap in het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen. De gemeente tekende op woensdag 29 januari de Green Deal Tijvoort met stichting ONS Tijvoort, stichting Duurzaam MOED en de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant. Dit is een mooi voorbeeld van een publiek-private samenwerking waarbij de gemeente samen met ondernemers maatschappelijke doelstellingen oppakt.

Ambities en samenwerking

In de Green Deal staan afspraken over ambities, samenwerking, projecten en financiering. Denk aan bijvoorbeeld voorlichting over regels en subsidies, energiescans voor individuele bedrijven, uitbreiden zonnepanelen op bedrijfsdaken, gezamenlijk inkopen van windenergie, benutten restwarmte en duurzame mobiliteit.

De Green Deal helpt de gemeente de ambities uit het Bestuursakkoord, Milieubeleidsplan en de Visie Zonnewijzer en Windrichting te realiseren. Het project versterkt de samenwerking, verduurzaming en uitstraling van het bedrijventerrein. En individuele ondernemers worden ondersteund bij het voldoen aan soms lastige regels en verplichtingen. 

Meedoen

De ondernemers van Tijvoort waren al betrokken bij het opstellen van de Green Deal en krijgen binnenkort meer informatie over hoe ze kunnen meedoen.