Informatiebijeenkomst Ontwerp Omgevingsvisie

Op maandag 13 september 2021 kunt u meer informatie krijgen en vragen stellen over de Ontwerp Omgevingsvisie. Tussen 16.00 en 21.00 uur kunt u binnenlopen in de Raadzaal van het gemeentehuis. U kunt nog tot en met 6 oktober uw mening geven over de Ontwerp Omgevingsvisie.

Informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u terecht bij medewerkers voor uitleg over de verschillende onderdelen van de Omgevingsvisie. U kunt ook uw vragen stellen. Het indienen van een zienswijze doet u schriftelijk via de post of e-mail. Heeft u vragen over de bijeenkomst of wilt u vooraf een vraag stellen? Mail dan naar omgevingsvisie@goirle.nl

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is de visie op de GĂ´olse en Rielse leefomgeving. Toekomstige plannen toetsen we daaraan. Zo zorgen we dat de kernwaarden en kwaliteiten overeind blijven en dat we uitdagingen aankunnen. We bepaalden per deelgebied in de gemeente de richting. Welke ambities hebben we? Waar moeten we rekening mee houden? Welke ontwikkelingen komen op ons af? Welk gebruik past daarbij op deze plek? Per deelgebied stippelen we de koers voor de toekomst uit.

Inspraak

De gemeenteraad neemt in december 2021 een besluit over de Omgevingsvisie. Voordat het zover is, kunt u uw mening geven. De Omgevingsvisie ligt ter inzage tot en met 6 oktober 2021. U kunt het document en de bijlagen bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0785.OmgvisieGoirle-ow01) of op www.goirle.nl/omgevingsvisie