Integrale controle Gilzerbaan in Riel

Gemeente, Politie, Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voerden vandaag een integrale controle uit aan de Gilzerbaan in Riel. Tijdens de actie zijn een aantal geplande controles met betrekking tot bouw- en milieuvergunningen uitgevoerd en zijn verschillende meldingen opgevolgd.

De controle leverde verschillende overtredingen op met betrekking tot bouw, brandveiligheid en milieu. Zo waren bijvoorbeeld brandblusmiddelen over de datum, vond mestopslag plaats op een daarvoor niet geschikte plek en zijn er illegale bouwwerken op de percelen. De gemeente schrijft de eigenaar aan om deze overtredingen aan te pakken en op te lossen. Drie vreemdelingen zijn door de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) meegenomen ter controle van hun verblijfsvergunning.

Integrale aanpak
Het doel van deze controle was om te komen tot een betere naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van misstanden. Dit zijn geplande controles door de gemeente Goirle. Daarnaast zijn verschillende meldingen opgevolgd met betrekking tot het pand en de percelen. De andere aanwezige partners hadden ook controles op het perceel uit te voeren of zijn door de gemeente als adviseur meegenomen. Daarom is ervoor gekozen om op één moment met alle partners tegelijk te gaan. Op deze manier ondervindt de ondernemer het minst hinder van de controles.

"Riel is een prettig dorp om te wonen, werken en ondernemen. Dit houden wij graag zo. Bedrijven krijgen alle ruime om te ondernemen op een plek waar ze trots op kunnen zijn. Maar wel binnen de kaders van onze wet- en regelgeving. Wij zien daar op toe door onder andere dit soort acties uit te voeren.” Aldus burgemeester Mark van Stappershoef.